Scrolling

NFPE - DINDIGUL DIVISION - WELCOMES YOU

SA POST

"

Saturday, 24 January 2015

திண்டுக்கல் கோட்டம், நிலக்கோட்டை தலைமை அஞ்சலகத்திலிருந்து பழனி தலைமை அஞ்சல் அதிகாரியாக பணியிட மாறுதலாகிச் செல்லும் திரு. V. பரமசிவம், தலைமை அஞ்சல் அதிகாரி அவர்களை வாழ்த்தி வழியனுப்புகிறோம் ( நாள் - 24.1.2015 )


திண்டுக்கல் கோட்டம், நிலக்கோட்டை தலைமை அஞ்சலகத்திலிருந்து பழனி தலைமை அஞ்சல் அதிகாரியாக  பணியிட மாறுதலாகிச் செல்லும் திரு.  V. பரமசிவம், தலைமை அஞ்சல் அதிகாரி அவர்களை  வாழ்த்தி வழியனுப்புகிறோம் ( நாள் - 24.1.2015 )


No comments:

Post a Comment