Scrolling

NFPE - DINDIGUL DIVISION - WELCOMES YOU

SA POST

"

Sunday, 29 May 2016

10ஆம் வகுப்பு CBS தேர்வில் சாதனை படைத்த அஞ்சல் குடும்பத்தின் வாரிசுகள்

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் - 10ஆம் வகுப்பு CBS  தேர்வில் சாதனை படைத்த அஞ்சல் குடும்பத்தின் வாரிசுகள்

1. செல்வி A.K அஞ்சனா,      10/10 Points
 D/o திருமதி. அனுராதா,  SPM, நரிக்கல்பட்டி அஞ்சலகம், பழனி.


2. செல்வி. K.சுவேதா,          9.3/10 Points
D/o காளிதாசன் PA/ SBCO, திண்டுக்கல் தலைமை அஞ்சலகம்.


3. செல்வி. கிரீஸ்மா    9.2/10 Points
D/o திருமதி. சாந்தா, WCTC Trainer. திண்டுக்கல் தலைமை அஞ்சலகம்.


எதிகால படிப்பு  சிறப்பாக அமைய அனைத்து குழந்தை செல்வங்களுக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்

No comments:

Post a Comment