Scrolling

NFPE - DINDIGUL DIVISION - WELCOMES YOU

SA POST

"

Tuesday, 25 March 2014

திண்டுக்கல் கோட்ட அஞ்சல் மாநாடுகளை சிறப்பிக்க வரும் K.V. ஸ்ரீதரன் , J.ராமமூர்த்தி மற்றும் அனைவர்களையும் வருக வருகவென அன்புடன் வரவேற்கிறோம்

திண்டுக்கல் கோட்ட அஞ்சல் மூன்று & அஞ்சல் நான்கு   மாநாடுகளை கோட்ட சிறப்பிக்க வரும்   அறிவு ஜீவி, தோழர். K.V. ஸ்ரீதரன்மாவீரன் தோழர் J. ராமமூர்த்தி,   தோழர்  A.மனோகரன்,  தோழர் K.நாராயணன், தோழர் N.ஜெயராஜன், தோழர் N.சுரேஷ்பாபு   மற்றும் அனைவர்களையும் வருக வருகவென அன்புடன் வரவேற்கிறோம் ....


No comments:

Post a Comment