Scrolling

NFPE - DINDIGUL DIVISION - WELCOMES YOU

SA POST

"

Thursday, 16 March 2017

திண்டுக்கல் கோட்ட அஞ்சலகங்களில் 100% வேலை நிறுத்தம். வெற்றி வெற்றி

16/03/2017 : திண்டுக்கல் கோட்டம், திண்டுக்கல், பழனி,  நிலக்கோட்டை தலைமை அஞ்சலகங்களில் 100%  வேலை நிறுத்தம்.  வெற்றி வெற்றி


வேலை நிறுத்தத்தில் கலந்து கொண்டு வெற்றிபெறச் செய்த தோழர்கள் அனைவருக்கும் கோட்டச் சங்கத்தின் புரட்சிகர வாழ்த்துக்கள்.
 

P. மைக்கேல் சகாயராஜ், கோட்டச்செயலாளர், அஞ்சல் மூன்று, திண்டுக்கல் கோட்டம்.


திண்டுக்கல் தலைமை அஞ்சலகத்தில்
திண்டுக்கல் தலைமை அஞ்சலகத்தில்
திண்டுக்கல் தலைமை அஞ்சலகத்தில்

திண்டுக்கல் தலைமை அஞ்சலகத்தில்


திண்டுக்கல் தலைமை அஞ்சலகத்தில்

பழனி தலைமை அஞ்சலகத்தில்
பழனி தலைமை அஞ்சலகத்தில்

No comments:

Post a Comment